Architekci Gadomscy

    Nasz Projekt-Twój Dom!

Aktualności

Teren dawnego cmentarza ewangelickiego- przy światłach

Ekrany multimedialne na terenie Upamiętnienia cmentarza ewangelickiego

1.09.2023

Uruchomiono Informację multimedialną
Zgodnie z założeniami projektowymi zainstalowano i uruchomiono w ostatnich dniach sierpnia ekrany multimedialne prezentujące złożoną historię terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Olsztynie. Autorem wnikliwej informacji jest znany miłośnik historii Olsztyna p. Rafał Bętkowski. Warto odwiedzić to miejsce, szczególnie wieczorem, kiedy włączone są wszystkie elementy oświetlenia!

"ARCHITEKTURA" wydanie sierpień 2023

Hospicjum Caritas w "ARCHITEKTURZE"

1.08.2023

Sierpniowy numer "ARCHITEKTURY"!
Najnowszy numer ARCHITEKTURY- Murator poświęcony jest m. in. inwestycji Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. W treści rzuty- przekroje- elewacje. Jak zwykle niezawodni mistrzowie obiektywu- Jakub Obarek i Mieczysław Wieliczko. Zapraszamy do lektury!

Prawo | Przepisy | Legislacja

Nowa zakładka> Prawo | Przepisy | Legislacja!

1.07.2023
Dodaliśmy nową aktywność naszego portalu związaną z Prawem i Przepisami w zakresie procesów inwestycyjnych. Znajdziecie tu ustawy i rozporządzenia ujęte w usystematyzowaną listę. Załączone, aktywne linki, powiązane z sejmowym systemem aktów prawnych, zapewniają ciągłą aktualność serwisu. Sprawdźcie!

Etap finałowy XVI Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Finał XVI edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich

30.06.2023

W roku 2023 Towarzystwo Urbanistów Polskich organizuje XVII edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Po analizie zgłoszeń w pierwszym etapie Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich zakwalifikował  do drugiego etapu konkursu i nominował do nagród 44 przestrzenie publiczne z całej Polski. Jest wśród nich nasz projekt Upamiętnienia terenu dawnego cmentarza ewangelickiego wraz z budową węzła przesiadkowego Olsztyn- Śródmieście!

Architekci Gadomscy x 2!


12.05.2023

Nagroda Roku 2023/ Przestrzeń publiczna

Nagroda Roku 2023/ Architektura krajobrazu


W kategorii Przestrzeń publiczna oraz Architektura krajobrazu nasze Biuro zdobyło tytuł Nagrody Roku SARP 2023 za projekt „Upamiętnienia terenu dawnego cmentarza ewangelickiego wraz z budową węzła przesiadkowego Olsztyn- Śródmieście”. Jury tak argumentowało swoją decyzję:

Upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego przy węźle przesiadkowym Olsztyn-Śródmieście to temat wymagający kompromisu pomiędzy tożsamością miejsca a obecnym układem przestrzennym. Zadanie rozwiązano z dużą kulturą i umiarem. Założenie jest bardzo starannie wpisane w zastany kontekst, związany z ruchem generowanym przez znajdujący się obok węzeł przesiadkowy, a jednocześnie projekt podkreśla historyczny układ cmentarza przez zachowanie jego dawnej osi, skali i rytmu powtarzających się brył” – uzasadniało jury.

„Forma i symboliczny charakter projektu są znakomitą propozycją dla podkreślenia historii przez sugestię i kreację przy użyciu bardzo prostych środków wyrazu. Na uwagę zasługuje uwzględnienie nazwisk pochowanych tu osób na płytach obecnego parku pamięci.”

 

[S021001266_2305160843000.pdf]

 

Relacja z Gali:

https://www.sarp.pl/pokaz/nagroda_roku_sarp_edycja_2023%C2%A0,3300/

Więcej informacji>>>

Olsztyn- Śródmieście

UPAMIĘTNIENIE_terenu dawnego cmentarza ewangelickiego

1.05.2023.
Inwestycja miejska tworząca  punkt przesiadkowy Olsztyn – Śródmieście stanowi węzeł multimodalnej  komunikacji łączący przystanek PKP z układem komunikacji kołowej i pieszej w śródmiejskim obszarze miasta.


Teren objęty przedsięwzięciem, w latach 1873-1886 funkcjonował jako cmentarz ewangelicki. Lata powojenne doprowadziły do degradacji miejsca i zatarcia śladów jego historycznego przeznaczenia – w miejscu cmentarza zlokalizowano chaotyczną zabudowę kilkudziesięciu garaży.


W wyniku zakończonej w 2019 roku inwestycji PKP PLK S.A. na styku z północną granicą dawnego cmentarza powstał przystanek kolejowy Olsztyn Śródmieście.  Równocześnie Urząd Miasta Olsztyna przystąpił do przebudowy ul. Partyzantów, biegnącej równolegle do południowej granicy nekropolii. Podjęte działania inwestycyjne wywołały temat upamiętnienia historycznego cmentarza, stawiając otwarte pytanie o jego zakres i formę. W ramach podjętych badań archeologicznych ustalono jednoznaczny przebiegu dawnej alei cmentarnej. Jej ślad wyznaczył główną oś kompozycyjną komemoratywnego założenia, wskazując jednocześnie bezkolizyjną trasę przebudowywanej infrastruktury miejskiej związanej z przebudowa ul. Partyzantów (nawa kanalizacja deszczowa, ciepłociąg. itp.). Przyjęta metodologia minimalizowała  potencjalne kolizje z warstwą kulturową cmentarza.


Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni odnoszącej się z należnym szacunkiem  do historii miejsca przy jednoczesnym wpisaniu współczesnych funkcji węzła przesiadkowego i parku miejskiego. Lokalizacja parkingu Kiss&Ride, stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz elementów małej architektury (ławki, zdrój uliczny) wraz z istniejącą i projektowaną zielenią stworzyły przestrzeń sprzyjającą codziennym migracjom w przestrzeni śródmieścia oraz skłaniającą do chwili refleksji.

Więcej>>>UPAMIĘTNIENIE_dawnego cmentarza ewangelickiego

www.architekci-gadomscy.pl

Architekci-Gadomscy.pl_na wszystkich urządzeniach!

1.05.2023
Dostosowaliśmy naszą stronę do wszystkich urządzeń- znajdziecie nas zatem na komputerach, tabletach oraz OCZYWIŚCIE- na telefonach. Mamy nadzieję, że skalowalność naszego portalu działa na waszych urządzeniach! 

BRICK AWARD 2023

Nagroda BRICK AWARD 2023

30.03.2023

BRICK AWRAD 2023

W kategorii Building outside the box nasze Biuro zdobyło tytuł BRICK AWARD 2023 za projekt Hospicjum stacjonarnego i domowego CARITAS w Olsztynie. Tym samym projekt uzyskał nominację do międzynarodowej edycji tego konkursu w 2024 r. Jury tak argumentowało swoją decyzję:

„Jury nagrodziło projekt, który dzięki niestandardowemu użyciu ceramiki buduje emocje właściwe zarówno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla użytkowników obiektu. Jednocześnie, dzięki stworzeniu kilku planów w strukturze fasady, autorom udało się uzyskać subtelność odpowiednią w przypadku rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zarówno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad, tworzą stosowny nastrój, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym kontekście.”

Relacja z ogłoszenia wyników:

https://www.wienerberger.pl/co-nas-wyroznia/brick-award/edycja-polska/brick-award-2023.html

Więcej informacji>>> CARITAS Hospicjum

Nagroda Roku SARP 2022

Architekci Gadomscy z NAGRODĄ ROKU SARP 2022

28.06.2022

Nagroda Roku 2022/ Architektura w przestrzeni dziedzictwa

W kategorii Architektura w przestrzeni dziedzictwa nasze Biuro zdobyło tytuł Nagroda Roku SARP 2022 za projekt Hospicjum stacjonarnego i domowego CARITAS w Olsztynie. W opinii Jury:

„Opuszczony i niszczejący obiekt odwachu wartowniczego oraz kasyna oficerskiego dawnego olsztyńskiego zespołu Koszar Strzelców stał się wyjątkowym przykładem zwrócenia zabytkowej tkanki społeczeństwu w formie i wyrazie. Wprowadzenie zupełnie nowej funkcji oraz dodanie współczesnej formy doskonałe dopełnia przestrzeń tej okolicy.
Projektanci z wielką starannością odnieśli się również do zagospodarowania najbliższego otoczenia niewielkiej działki. Przestrzeń ta wykorzystuje zabytkowy bruk i nowoczesne ceramiczne kształtki. Dzięki temu całość sprawia wrażenie przenikania się struktur, historycznej i obecnej, z każdej strony.
Nagrodę przyznano za doskonałe operowanie detalem i użycie materiałów elewacji, tworzących ciągłość między częścią historyczną a współczesną, przy zachowaniu ich odmienności. Rytm elewacji budynku koszarowego zyskał szlachetną kontynuację w nowoczesnej w wyrazie okładzinie ceramicznej, tworzącej charakterystyczny rysunek i grę światła i cienia. Niewielka część rozbudowy - kaplica hospicjum, wpisuje się w nowoczesne trendy ascetycznej architektury sakralnej. Skromne, stanowiące dopełnienie całości wnętrze sprzyja wyciszeniu i modlitwie.
Budynek uzupełnił pierzeję wąskiej brukowanej uliczki, wprowadzając z wielkim wyczuciem, obok pięknie odrestaurowanych murów, minimalistyczny detal XXI wieku.”

Relacja z Gali:

https://www.sarp.pl/pokaz/nagroda_roku_sarp_edycja_2022,3177/

Więcej informacji>>> CARITAS_hospicjum

CARITAS Hospicjum

CARITAS_hospicjum przekazany do użytkowania

17.01.2021.
Budynek Hospicjum stacjonarnego i domowego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej jest już po odbiorach i został przekazany do użytkowania. 

Apartament "narożny" LEŚNA +

LEŚNA+_apartament

31.12.2021.
Zwróćmy uwagę na "wyrwany" narożnik budynku, zastąpiony wyłącznie szkłem, bez żadnych wspomagających konstrukcji zamiennych. Efekt, szczególnie z wnętrza wciska w fotel! Narożnikowo klejona szyba zamocowana w pełnej wysokości pomieszczenia, bez progu podłogowego i bez nadproża nadokiennego.