Wybrane projekty

CARITAS hospicjum

Hospicjum stacjonarne i domowe CARITAS w Olsztynie.

 

Inwestor: Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Czas ukończenia: 2021

Projekt: Biuro Architektoniczne GADOMSCY

 

Podstawowe informacje:

Na mocy umowy z 2018 Gmina Olsztyn przekazała Archidiecezji Warmińskiej opuszczony i niszczejący budynek dawnego odwachu wartowniczego oraz kasyna oficerskiego, zlokalizowanego w dawnym zespole Starych Koszar Strzelców w Olsztynie (1883-1884) przy ulicy Kromera 5 i 7.

 

Szczegóły:

Rozbudowa obejmuje teren pomiędzy korpusem głównym a okalającymi wewnętrzny dziedziniec oficynami. W jej ramach zlokalizowano główny hall oraz kaplicę. Pozostałe funkcje wpisano, pod merytoryczną opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w istniejącą strukturę dawnej wartowni i pomieszczeń kasyna. Budynek wyposażony jest w sale łóżkowe oraz powiązane funkcje lekarskie, rehabilitacyjne, opieki psychologicznej oraz sale konferencyjno- szkoleniowe. Na poddaszu zapewniono pomieszczenia mieszkalne dla krótkotrwałego pobytu odwiedzających członków rodzin.

We wnętrzach zachowano elementy wyposażenia, w tym oryginalne piece kaflowe oraz sztukaterie sufitowe.

W sposób wyraźny wyróżniono elewacje nowych części obiektu. Sposób użycia nowej okładziny z indywidualnie zaprojektowanych kształtek ceramicznych nawiązuje do materiału elewacji historycznej, tworząc nowy, charakterystyczny rysunek. Kształtkę wykorzystano także do wystroju kaplicy.

W ramach inwestycji zadbano o zachowanie historycznego bruku ulicy Kromera, ocalono starodrzew. Rozbudowa wpłynęła pozytywnie na urbanistyczny kontekst najbliższego otoczenia, mobilizując do lokalnych inicjatyw modernizujących sąsiednie podwórka oraz realizując dodatkowe nasadzenia zieleni.

Budynek wyróżniony został tytułem Nagrody Roku SARP- 2022 w kategorii „Architektura w przestrzeni dziedzictwa” oraz nagrodzony został w ramach polskiej edycji konkursu BRICK AWARD 2023 w kategorii „BUILDING OUTSIDE the BOX”. Nagroda oznacza, że budynek z Olsztyna będzie zgłoszony do międzynarodowej edycji konkursu BRICK AWARD 2024. Jury, złożone z niezależnych ekspertów- uznanych architektów i krytyków architektury- tak uzasadniło swój werdykt:

 

Jury nagrodziło projekt, który dzięki niestandardowemu użyciu ceramiki buduje emocje właściwe zarówno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla użytkowników obiektu. Jednocześnie, dzięki stworzeniu kilku planów w strukturze fasady, autorom udało się uzyskać subtelność odpowiednią w przypadku rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zarówno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad, tworzą stosowny nastrój, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym kontekście.”

 

Powierzchnia użytkowa ok. 2000 m2. Budowę zakończono w 2021 r. 

Architekci Gadomscy