Ludzie | Zespół | Klienci

O nas...

Działamy jako rodzinna pracownia projektowa drugiego pokolenia architektów. Opracowujemy wyłącznie projekty indywidualne, wychodząc z założenia, że każda lokalizacja ma swoje własne niepowtarzalne uwarunkowania i powstaje dla jednostkowego, niepowtarzalnego użytkownika. Z tych względów nie podejmujemy się adaptacji projektów typowych i katalogowych.


Jesteśmy absolwentami Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Swoją architektoniczną edukację wzbogaciliśmy praktykami zawodowymi w Japonii i USA. Zamiłowanie do japońskiego minimalizmu, syntezy i harmonii jest dla nas ważne przy podejmowaniu decyzji projektowych. W naszym dotychczasowym dorobku znajdują się budynki mieszkalne, jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, rewitalizacje obiektów historycznych, rozwiązania urbanistyczne oraz wnętrza.

Wychodzimy z założenia, że wnikliwość i zaangażowanie na etapie projektowania daje wielokrotne efekty podczas realizacji inwestycji. Czas poświęcony na spotkania z inwestorem, rozpoznanie jego potrzeb, analiza możliwych rozwiązań wariantowych oraz trafna diagnoza końcowa stanowią o możliwości szybkiej i sprawnej realizacji, uwieńczonej satysfakcją zamawiającego. Być może takie podejście spowodowało, że w 2002 roku Biuro Architektoniczne GADOMSCY zostało wymienione przez prestiżowy magazyn ARCHITEKTURA wśród najbardziej cenionych pracowni architektonicznych w Polsce. 

Piotr Gadomski

Wojciech Gadomski

Ewa Gadomska

Wiesława Gadomska

Prezydent Olsztyna

Proszę o przyjęcie gratulacji i wyrazów najwyższego uznania za zdobycie Nagrody Roku SARP 2023 w kategoriach Przestrzeń publiczna i Architektura krajobrazu za projekt upamiętnienia terenu d. cmentarza ewangelickiego wraz z budową węzła przesiadkowego Olsztyn- Śródmieście.

Olsztyn, 12 maja 2023 r. Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna

Janusz Pieczyński

Bardzo dobra, wysmakowana, użyteczna architektura, bez zbędnych ozdóbek, upiększaczy i udziwnień na siłę. Świetna współpraca na etapie koncepcji, planów architektonicznych, wykonawczych i realizacji. Rzeczowa asysta w doborze materiałów budowlach, wykończeniowych i dekoracyjnych. Razem zrealizowaliśmy cztery projekty i być może kolejne przed nami. Polecam.

ARCHITEKTURA- Murator, wydanie VIII/2023

Projektanci przywrócili rangę zdegradowanemu obiektowi, odzyskując zabytkową substancję oraz uzupełniając ją z szacunkiem dla przeszłości – Agnieszka Błażko pisze o nowej realizacji pracowni Biuro Architektoniczne GADOMSCY [cyt. "ARCHITEKTURA- Murator", sierpień 2023].

Nagroda Roku SARP 2023 przestrzeń publiczna

Upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego przy węźle przesiadkowym Olsztyn-Śródmieście to temat wymagający kompromisu pomiędzy tożsamością miejsca a obecnym układem przestrzennym. Zadanie rozwiązano z dużą kulturą i umiarem. Założenie jest bardzo starannie wpisane w zastany kontekst, związany z ruchem generowanym przez znajdujący się obok węzeł przesiadkowy, a jednocześnie projekt podkreśla historyczny układ cmentarza przez zachowanie jego dawnej osi, skali i rytmu powtarzających się brył– uzasadniało jury.

Forma i symboliczny charakter projektu są znakomitą propozycją dla podkreślenia historii przez sugestię i kreację przy użyciu bardzo prostych środków wyrazu. Na uwagę zasługuje uwzględnienie nazwisk pochowanych tu osób na płytach obecnego parku pamięci.

Nagroda Roku SARP 2023 architektura krajobrazu

Upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego zostało zaprojektowane i zrealizowane z kulturą i w formie świadczącej o wysokim poziomie warsztatu projektanta. Nadając minimalistyczny wyraz, osiągnięto pełny efekt zobrazowania założeń ideowych projektu. Dotyczy to zarówno całości układu, jak i najdrobniejszych detali.

BRICK AWARD 2023- Building Outside the Box

Jury nagrodziło projekt, który dzięki niestandardowemu użyciu ceramiki buduje emocje właściwe zarówno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla użytkowników obiektu. Jednocześnie, dzięki stworzeniu kilku planów w strukturze fasady, autorom udało się uzyskać subtelność odpowiednią w przypadku rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zarówno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad, tworzą stosowny nastrój, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym kontekście.

Nagroda Roku SARP 2022- architektura
w przestrzeni dziedzictwa

Opuszczony i niszczejący obiekt odwachu wartowniczego oraz kasyna oficerskiego dawnego olsztyńskiego zespołu Koszar Strzelców stał się wyjątkowym przykładem zwrócenia zabytkowej tkanki społeczeństwu w formie i wyrazie. Wprowadzenie zupełnie nowej funkcji oraz dodanie współczesnej formy doskonałe dopełnia przestrzeń tej okolicy.
Projektanci z wielką starannością odnieśli się również do zagospodarowania najbliższego otoczenia niewielkiej działki. Przestrzeń ta wykorzystuje zabytkowy bruk i nowoczesne ceramiczne kształtki. Dzięki temu całość sprawia wrażenie przenikania się struktur, historycznej i obecnej, z każdej strony.
Nagrodę przyznano za doskonałe operowanie detalem i użycie materiałów elewacji, tworzących ciągłość między częścią historyczną a współczesną, przy zachowaniu ich odmienności. Rytm elewacji budynku koszarowego zyskał szlachetną kontynuację w nowoczesnej w wyrazie okładzinie ceramicznej, tworzącej charakterystyczny rysunek i grę światła i cienia. Niewielka część rozbudowy - kaplica hospicjum, wpisuje się w nowoczesne trendy ascetycznej architektury sakralnej. Skromne, stanowiące dopełnienie całości wnętrze sprzyja wyciszeniu i modlitwie.
Budynek uzupełnił pierzeję wąskiej brukowanej uliczki, wprowadzając z wielkim wyczuciem, obok pięknie odrestaurowanych murów, minimalistyczny detal XXI wieku.

dyr. Aleksander Kuberski- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie

Z wielką radością odnotowaliśmy fakt nominowania naszego Salonu Wystawowego

w konkursie "Polski Cement w Architekturze".

Zwrócenie uwagi na naszą szkolną galerię, jako ciekawy przykład zastosowania betonu architektonicznego w prestiżowym konkursie SARP-u, uznajemy za potwierdzenie tego, że wybór Waszej Pracowni Architektonicznej na realizatorów projektu, był bardzo dobra decyzją.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję. 

Nominacja SPC 2021- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie

Organizatorzy XXIV edycji konkursu "Polski Cement w Architekturze" na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2019 r. przyznały nominację za projekt Pawilonu Wystawienniczemu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Ericha Mendelsohna w Olsztynie.

Prezydent Olsztyna

Zespołowi projektowemu: Wiesława Gadomska, Wojciech Gadomski, Piotr Gadomski z wyrazami uznania za zdobycie I nagrody w "Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej mostków na rzece Łynie w Parku Centralnym w Olsztynie". Gratuluję wysokiego poziomu profesjonalnego. Serdecznie dziękuję za twórczy i rzeczowy wkład w rozwój Olsztyna. Życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Olsztyn, 27 czerwca 2011 r. Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna