Wybrane projekty

PAWILON wystawienniczy
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Ericha Mendelsohna

W autorskim założeniu pawilon miał stanowić obiekt służący ekspozycji prac uczniowskich w wewnętrznej przestrzeni galerii, z możliwością  ich prezentowania w publicznej strefie śródmieścia Olsztyna. Obiekt, zlokalizowany u zbiegu ulic Partyzantów i Lanca, obecnie pełni  również funkcję elastycznej przestrzeni edukacyjnej, warsztatowej i konferencyjnej. Amfiteatralnie otwarte patio Ogrodu Sztuk przeznaczone do eksponowania rzeźby wielkogabarytowej stanowi ponadto atrakcyjne miejsce integracji młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych.

Pawilon o prostej formie i transparentnych elewacjach, z wykonawczego punktu widzenia stanowił trudne wyzwanie – wymagał dużej dokładności na każdym etapie realizacji oraz szczególnej precyzji w pracach montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Doświadczenie, umiejętność współpracy oraz ambicja w pokonywaniu technicznych wyzwań jakie w proces inwestycyjny wniósł Wykonawca pozwoliły na osiągnięcie efektu wysoko zadawalającego zarówno inwestora jak i projektantów.